Tezhip Sanatı

Arapça zehep (altın) kelimesinden gelen tezhip altınlama anlamına gelmektedir. Çiçeklerin stilize edilerek kullanıldığı motiflerin emek ve sabırla işlendiği bir sanattır. Tezhiplenmiş alanlar müzehhep olarak adlandırılırken, bunu gerçekleştiren sanatçıya müzehhip, sanatçı kadın ise müzehhibe denir. Geçmiş yıllarda Türk sanatında büyük bir önem taşıyan geleneksel el sanatlarından tezhip sanatı gün geçtikçe gelişimi ve yaygınlaşması artmıştır. Özellikle el yazma kitaplarında ve murakka adı verilen aharlı kağıtlar üzerinde boya, ezilmiş altın ile yapılan süsleme sanatıdır. Bu geleneksel sanata tezhip sanatı denir.

Minyatür Sanatı

Kitap sanatı olarak kabul edilen minyatür, el yazması kitapları süslemek için betimlemesi yapılacak metinlerdeki olayları yansıtan figüratif resimlere denir. Minyatür, İtalyanca miniature kelimesinden alınmıştır. Bizde ise eskiden resme nakış ya da tasvir denilir, minyatür sanatçısı ise resim yapan ressam anlamına gelen nakkaş ya da musavvir olarak adlandırılırdı. Minyatür bir süsleme unsuru olmasının yanı sıra tarihi belge niteliği de taşıyan bir sanat eseridir.

Bir fotoğraf karesinden çıkmışçasına tarihte yaşanılan olayları, döneminin giyim tarzını, mimari anlayışı ve bitki örtüsünü de gözler önüne serer. Minyatür sanatında kompozisyon düzenlemeleri, figürler birbirini örtmeyecek şekilde, perspektif etkisi kullanılmadan ve derinlik verilerek en ince ayrıntılar dahi işlenerek uygulanmıştır. Bu özellikleri bakımından diğer resim sanatlarından farklıdır.